1 Milton, Kansas Restaurants

(620) 478-2521
  • 1692 W 140th Ave N
  • Milton, Kansas 67106